PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Ahli Lembaga Pengarah

SENARAI NAMA AHLI LEMBAGA PENGARAH TAHUN 2023/2024
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

PENGERUSI
YAB. Dato' Seri Amirudin Bin Shari
Dato’ Menteri Besar Selangor

TIMBALAN PENGERUSI
YB Dato’ Haji Haris bin Kasim
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

WAKIL KERAJAAN NEGERI

YB Dr. Ahmad Fadzli Bin Ahmad Tajuddin
Pegawai Kewangan Negeri Selangor

YB Puan Rodziah Binti Ismail
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan

KOSONG
Wakil Kerajaan Negeri

WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN

YBhg. Datuk Azhar bin Ahmad
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)

Puan Suhaila binti Alang Mahat
Kementerian Kewangan Malaysia

Puan Noorihan Binti Abd. Halim
Jabatan Perumahan Negara

WAKIL PEMAJU PERUMAHAN

Datuk Zaini bin Yusoff
Wakil Pemaju Perumahan

WAKIL PERTUBUHAN PROFESIONAL
 
KOSONG
Wakil Pertubuhan Profesional
KOSONG
Wakil Pertubuhan Profesional
 
 
                                   
Tarikh Akhir kemaskini : 13-03-2023 09:35 AM