PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Jawatankuasa Tetap

Jawatankuasa Tetap

Y.B. Tuan Borhan Bin Aman Shah
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan
Negeri Selangor

 

STANDCO Perumahan STANDCO Kesejahteraan Bandar
Urusetia : Bahagian Pembangunan Urusetia : Unit Penawaran dan Kehidupan Bandar
Keahlian :
 1. PTG Selangor
 2. JBPD Selangor
 3. MBSA
 4. MBPJ
 5. MPSJ
 6. MPK
 7. MPAJ
 8. MPKj
 9. MPS
 10. MPSp
 11. MDKL
 12. MDKS
 13. MDHS
 14. MDSB
 15. PTD Petaling
 16. PTD Klang
 17. PTD Gombak
 18. PTD Hulu Langat
 19. PTD Sepang
 20. PTD Kuala Langat
 21. PTD Kuala Selangor
 22. PTD Hulu Selangor
 23. PTD Sabak Bernam
Keahlian :
 1. MBSA
 2. MBPJ
 3. MPSJ
 4. MPK
 5. MPAJ
 6. MPKj
 7. MPS
 8. MPSp
 9. MDKL
 10. MDKS
 11. MDHS
 12. MDSB
 13. PTD Petaling
 14. PTD Klang
 15. PTD Gombak
 16. PTD Hulu Langat
 17. PTD Sepang
 18. PTD Kuala Langat
 19. PTD Kuala Selangor
 20. PTD Hulu Selangor
 21. PTD Sabak Bernam
 22. Agensi Terlibat
Skop : Masalah Perumahan Skop : Isu Penyelesaian Kehidupan Bandar & Pemantauan PPR
Tarikh Akhir kemaskini : 29-08-2023 10:05 AM