PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Sekitar Kursus Pemantapan Pengurusan Bangunan Kediaman Strata @ Comprehensive Strata Management And Residential Training (C-SMART) yang diadakan secara serentak pada 25 - 27 November 2022 1. Anjuran COB Majlis Perbandaran Hulu Selangor (MPHS) - Dorsett Hotel, Putrajaya 2. Anjuran COB Majlis Perbandaran Kuala Langat - Hotel Seri Malaysia, Sepang 3. Anjuran COB Majlis Perbandaran Klang (MPK) - Ancasa Residences, Port Dickson 4. Anjuran COB Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) - Trove Hotel, Johor Baharu Bengkel yang diadakan ini merupakan inisiatif daripada Jawatankuasa Perumahan, Kesejahteraan Bandar Dan Pembangunan Usahawan (STANDCO) melalui Lembaga Perumahan Hartanah Selangor (LPHS) yang melibatkan ahli-ahli jawatankuasa Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan ( MC ) di seluruh pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) negeri Selangor. Kursus yang diadakan ini memfokuskan kepada sistem pentadbiran dalam pengurusan JMB, MC dan Ejen Pengurusan ke arah yang lebih baik dan berdaya maju. Kursus ini juga memberi pendedahan dan pengetahuan dengan lebih jelas melalui perkongsian pengalaman antara peserta dan Pihak Berkuasa Tempatan. Kursus ini juga memberi peluang untuk badan pengurusan berkongsi idea dan pandangan sesama mereka untuk menjadi lebih cekap dan profesional. Sepanjang kursus @ seminar ini, penceramah-penceramah dari pelbagai agensi dijemput untuk memberi taklimat berkaitan pengurusan kewangan dan penyelenggaran pangsapuri di bawah Akta 757.


27-11-2022 10:16 AM


27-11-2022 10:16 AM


27-11-2022 10:16 AM


27-11-2022 10:16 AM