PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Lawatan Pemantauan Kemajuan Kerja Projek Rumah Selangorku Idaman Abadi (Jenis E Khas) dimajukan oleh Tetuan Trans Loyal Development Sdn Bhd Tarikh: 9 September 2022 Masa: 10.00 pagi Tempat: Projek Rumah Selangorku, Idaman Abadi Kajang 2 (Jenis E Khas)


09-09-2022 10:00 AM


09-09-2022 10:00 AM


09-09-2022 10:00 AM


09-09-2022 10:00 AM