PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

SESI TAKLIMAT OLEH JABATAN PERTANIAN SELANGOR TATACARA BAGI PENGURUSAN PROGRAM LAMAN HIJAU NEGERI SELANGOR ANJURAN MAJLIS PERBANDARAN SEPANG (MPSP) -Taklimat ini bertujuan memberi pendedahan kepada Badan Pengurusan Bersama (JMB) di kawasan Majlis Perbandaran Sepang (MPSP) mengenai penggunanaa kawasan lapang di pangsapuri untuk tujuan pertanian bandar.


08-03-2022 01:22 AM


08-03-2022 01:22 AM


08-03-2022 01:22 AM


08-03-2022 01:22 AM