PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

# Nama/Jawatan/Bahagian/Unit Maklumat Perhubungan
31 Puan Suhaina binti Soran
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Komunikasi Korporat

: suhaina[at]lphs[dot]gov[dot]my

: suhaina[at]lphs[dot]gov[dot]my
32 Encik Abdullah bin Abu Bakar @ Bakar
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Bahagian Pembangunan Operasi
Unit Penawaran & Kehidupan Bandar

: abdullah[at]lphs[dot]gov[dot]my

: abdullah[at]lphs[dot]gov[dot]my
33 Cik Natrah binti Ebrahim @ Ibrahim
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Teknologi Maklumat

: natrah[at]lphs[dot]gov[dot]my

: natrah[at]lphs[dot]gov[dot]my
34 Cik Nur Faizah binti Md Amin
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Kewangan

: faizah[at]lphs[dot]gov[dot]my

: faizah[at]lphs[dot]gov[dot]my
35 Encik Muhammad Afiq bin Adam
PENOLONG JURUUKUR BAHAN
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Penilaian Projek

: muhammadafiq[at]lphs[dot]gov[dot]my

: muhammadafiq[at]lphs[dot]gov[dot]my
36 Puan Nurul Nadia binti Jaafar Shah
PENOLONG JURUUKUR BAHAN
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Penilaian Projek

: nurulnadia[at]lphs[dot]gov[dot]my

: nurulnadia[at]lphs[dot]gov[dot]my
37 Encik Muhammad Irhamni bin Mohtar
PENOLONG PEGAWAI SENIBINA
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Senibina & Pemantauan Projek

: irhamni[at]lphs[dot]gov[dot]my

: irhamni[at]lphs[dot]gov[dot]my
38 Puan Masliyana binti Shaari
PENOLONG PEGAWAI SENIBINA
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Senibina & Pemantauan Projek

: masliyana[at]lphs[dot]gov[dot]my

: masliyana[at]lphs[dot]gov[dot]my
39 Puan Noor Azzurin binti Mohd Mokhlas
PENOLONG JURUTERA
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Kejuruteraan & Teknikal

: azzurin[at]lphs[dot]gov[dot]my

: azzurin[at]lphs[dot]gov[dot]my
40 Encik Ab. Halim bin Haji Ab. Razab
PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Perancangan & Dasar

: halim[at]lphs[dot]gov[dot]my

: halim[at]lphs[dot]gov[dot]my

Paparkan 10 daripada 132 pengguna.