Statistik


Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2019
 
Nama Perkhidmatan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai
  Bil  % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Sistem Pendaftaran Permohonan Selangorku (e-hartanah) 5789 77.04 6793 81.37 7533 78.59 5637 72.15 5353 80.73 7262 76.68 9112 76.40
Sistem Kebenaran Pindah Milik (SPKPM) 1072 14.27 974 11.67 1020 10.64 1281 16.40 752 11.34 1282 13.54 1526 12.80
Sistem Pendaftaran Pemaju (SPEM) 651 8.66 576 6.90 1023 10.67 891 11.41 526 7.93 927 9.79 1290 10.81
Maklumbalas Portal 2 0.03 5 0.06 9 0.09 3 0.04 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7514 100 8348 100 9585 100 7812 100 6631 100 9471 100 9471 100

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2018 
 
Nama Perkhidmatan Julai Ogos September Oktober November DIsember
  Bil  % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Sistem Pendaftaran Permohonan Selangorku (e-hartanah) 4252 83.03 8272 89.25 7734 94.71 7362 87.41 8038 81.23 8076 75.28
Sistem Kebenaran Pindah Milik (SPKPM) 763 14.90 872 9.41 233 2.85 726 8.62 1627 16.44 1920 17.90
Sistem Pendaftaran Pemaju (SPEM) 105 2.05 124 1.34 194 2.38 332 3.94 230 2.32 732 6.82
Maklumbalas Portal 1 0.02 0 0 5 0.06 2 0.02 0 0 0 0
Jumlah 5121 100 9268 100 8166 100 8422 100 9895 100 10728 100