Ahli Lembaga Pengarah

SENARAI NAMA AHLI LEMBAGA PENGARAH PENGGAL 2018/2019
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

NO. NAMA JAWATAN
1. YAB.  Tuan Amirudin bin Shari YAB.
Dato’ Menteri Besar Selangor
Pengerusi
2. YB. Dato' Mohd Amin Bin Ahmad Ahya
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
Timbalan Pengerusi
3. YB. Dato’ Nor Azmie Bin Diron
Pegawai Kewangan Negeri Selangor
Wakil Kerajaan Negeri
4. YB. Puan Haniza Binti Mohamed Talha
Pengerusi Jawatankuasa Tetap
Perumahan Dan Kehidupan Bandar
Wakil Kerajaan Negeri
5. Encik Jayaselan a/l K. Navaratnam
Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Perumahan Negara
Wakil Kerajaan Persekutuan
6. Puan Noorihan Binti Abd. Halim
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Jabatan Perumahan Negara
Wakil Kerajaan Persekutuan
7. Encik Zulkifly Bin Garib
Pengerusi 
Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (REHDA)
Wakil Pemaju Perumahan
8. Tn. Ar. Hj. Sarizal Yusman Bin Yusoff
Pengarah
Tetuan Sarizal Yusoff Architect
Wakil Pertubuhan Profesional
 
9. Y.Bhg. Dato' Haji Mohd Jaafar Bin Atan
Wakil Pertubuhan Profesional
 Wakil Pertubuhan Profesional